tramway

Showing the single result

 • card: Tram wagon class A12 / Spårvagn typ A12 card: Tram wagon class A12 / Spårvagn typ A12

  card: Tram wagon class A12 / Spårvagn typ A12

  card: Tram wagon class A12 / Spårvagn typ A12

  card: Tram wagon class A12 / Spårvagn typ A12

  39 kr

  card #703 “SPÅRVAGN typ A12, ASEA 1924” /  “Tram wagon class A12, ASEA Sweden 1924”

  Motor Tram no 342 of type A12 was manufactured in 1924 by ASEA, Sweden, for Stockholms Spårvägar. No 342 was mainly in use on the Stockholm Tramway line 12 ”Nockebybanan” which until 1952 ran from Nockeby, Bromma to ”Tegelbacken”, central Stockholm, passing Stockholm City Hall. Today the tram No 342 is moved to Museispårvägen Malmköping and the about 9000 daily passengers on tramway line 12 are travelling between Nockeby and Alvik in newer wagons. The picture shows the tram No 342 in the early 1930s. It had no rear view mirrors, no flashers but definitely a switch iron and a convenient ski rack mounted on the front. TECHNICAL FACTS: Type A12 was the first well functioning bogie motor tram. Four axles and four electric engines, 4x50hp. Length 41’ 11.15”. Width 7’ 6.5”. Height 12’ 5.6”. Original weight 47 223 lb. Capacity 64 passengers.

  Motorvagn Nr 342 av spårvagnstypen A12 är en klassiker tillverkad av ASEA 1924. Totalt köpte Stockholms Spårvägar in 30 st. Nr 342 användes bl a på spårvägslinje 12, Nockebybanan, som fram till 1952 gick från Nockeby i Bromma in till Tegelbacken mitt i Stockholm. Numera finns Nr 342 på Museispårvägen Malm- köping och linje 12 går mellan Nockeby och Alvik och kör sina 9000 dagliga passagerare i nyare vagnar. Bilden visar Nr 342 under tidigt 1930-tal. Den hade varken backspeglar eller blinkers men självklart ett växelspett och ett praktiskt skidställ monterat på fronten. TEKNISKA FAKTA: Spårvagnstypen A12 var världens första fungerande boggie-vagn. 4 axlar och 4 el-motorer, 4 x 50hk. Längd 12,78 m. Bredd 2,30 m. Höjd 3,80 m. Originalvikt 21,42 ton. Antal passagerare: 64.